Bảo Hộ Thương Hiệu

Đăng Ký Sáng Chế/Kiểu Dáng

Doanh Nghiệp Trong Nước

Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Công đoạn lập hồ sơ là bước vô cùng quan trọng bảo đảm cho dự án đầu tư của bạn không bị chậm tiến độ. Bạn cần nắm chắc hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần những giấy tờ, giấy tờ gì. Từ…

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Nước Ngoài

Hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-2, QĐ 1088 ). Quyết định và biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện. Bản sao Giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh (nếu…

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của thành viên góp vốn đơn vị Chứng thư ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính- số dư tài khoản NH ). Nhà đầu…

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Đối với nhà đầu tư là cá nhân ( Người nước ngoài trực tiếp đầu tư vào Việt Nam) Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (chứng…

Giấy Phép Con

Công Bố

Newsletter

Powered by MailChimp